Persberichten 1983

Tijdens het toernooi kunt u hier regelmatig het laatste nieuws terug vinden
Alle berichten kunt u hieronder terugvinden.

 

 

Finale Driebanden Toernooi 1983

26 mei 1983

Wat een zinderende finale! Tijdens de slotavond moest de favoriet geachte Ad Bogaerts ruim zijn meerdere erkennen in de reeds kansloze Kees Grauwmans. 20 om 11 in 38 beurten.
Als hoogtepunt van het gehele toernooi mag zeker de slotpartij tussen Sooi van Gils en Christ Jansen in de annalen worden bijgeschreven. De winnaar mocht zich namelijk als kampioen van Ulvenhout laten huldigen.
Een werkelijk fantastisch spelende Sooi van Gils zag kans in de eerste 4 beurten het praktisch onmogelijke te presteren door 15 caramboles te scoren. Christ Jansen vocht wel dapper terug maar moest na 8 caramboles toezien dat Sooi de partij over 20 caramboles in slechts 13 beurten beëindigde.
Wat te zeggen van het werkelijk schitterende gemiddelde van 1.538 tijdens de finale-partij van de kampioen Sooi van Gils! De oudste deelnemer had alle jongere spelers volkomen afgetroefd.
Organisator Frits Denee mocht aan een stralende Sooi van Gils de prachtige door Kees van Etten en Wim de Jong geschonken wisseltrofee uitreiken evenals de bekers en prijzen voor alle overige deelnemers. De prijs voor de hoogste serie werd gedeeld door Frans Schalk en Henny Vroegop met 6 caramboles. De prijs voor het hoogste partij-gemiddelde ging uiteraard ook naar Sooi van Gils.
Tot volgend jaar tussen carnaval en Pasen voor het kampioenschap Driebanden van Ulvenhout 1984.

Opmaak voor de Finales

16 maart 1983

De spanning is tot het laatste moment gehandhaafd gebleven en we kunnen ons nu gaan opmaken voor de beslissende finale.
Hiervoor hebben zich geplaatst Kees Grauwmans, Christ Jansen, Ad Bogaerts en Sooi van Gils. Ongetwijfeld namen, die een bijzonder spannende finale beloven.
Onze dank aan alle deelnemers voor de grote sportiviteit tijdens het gehele toernooi. Hieraan is het zeker te danken dat het kampioenschap zonder enige wanklank is verlopen. Algemeen is dan ook de wens geuit om van dit kampioenschap een jaarlijkse traditie te maken.
En waarom ook niet?

Spanning en Sportiviteit

6 maart 1983

Een kampioenschap dat zich tot dusver kenmerkt door grote spanning maar vooral sportiviteit.
Veel enthousiasme onder de deelnemers, waardoor het talrijk opgekomen publiek volkomen aan haar trekken is gekomen en sublieme staaltjes van driebandenspel kon aanschouwen.
Als hoogtepunt viel te noteren de partij tussen Sooi van Gils en Ruud vd Mast, waarbij tenslotte Sooi aan het langste eind trok met een verschil van slechts 1 carambole met een ereklasse gemiddelde van bijna 1.000!

Eerste Kampioenschap Driebanden Ulvenhout

21 februari 1983

Onze verwachtingen zijn ver overtroffen. Maar liefst …….28 deelnemers hebben zich gemeld. Helaas hebben wij dan ook vele te late inschrijvers moeten afwijzen, omdat wij anders in een organisatorische knoop verwikkeld zouden raken.
Vanaf maandag, 28 febr t/m 16 maart aanstaande zullen de voorwedstrijden in café zaal Wim de Jong en De Harmonie plaatsvinden.
De finales zullen worden gespeeld op zaterdag 19 maart bij Wim de Jong en vrijdagavond 25 maart bij De Harmonie.
Alle deelnemers zullen deze week een wedstrijd rooster ontvangen. Mocht U door omstandigheden dit rooster niet ontvangen, neemt U dan voor a.s. maandag even contact op waar en wanneer U moet spelen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen. Kleine onvolkomenheden zijn echter niet te vermijden. Een legpuzzle van 2000 stukjes is eenvoudiger op te lossen dan een wedstrijd schema waarbij dient te worden ingepast dat Jansen uitsluitend in het weekend kan spelen, Pietersen juist in het weekend niet kan spelen, Willemsen alleen maar op maandag en woensdag beschikbaar is, enz enz. Tracht in ieder geval op de aangegeven tijd uw partij af te wikkelen. U weet het, bent U verantwoordelijk voor het niet doorgaan van een voor uw vastgestelde partij, dan wordt U zeer beslist uit de deelnemerslijst geschrapt en daar zullen wij niet van afwijken.
Zijn er omstandigheden waarbij U onmogelijk kunt spelen, tracht dan in overleg met uw tegenstander en Wim de Jong of Kees van Etten de partij te ruilen of te verplaatsen. In principe kan alleen worden ingehaald op zaterdag- of zondagmorgen. Dit mag echter niet te kust en te keur plaatsvinden en nogmaals uitsluitend in zeer dringende omstandigheden na akkoord van de wedstrijdleiding.
De poule indeling is als volgt:

Poule A:
Ben Arts , Frits Denee , Kees Graumans, Frank de Jong, Christ Martens, Kees Schalk en Maarten Verduyn

Poule B:
Jos van Dorst, Piet Dijkers, Christ Jansen, Wim de Jong, Rein Klein, Kees van Miert en Ad Rompa.

Poule C:
Ad Bogaerts, Kees van Etten, Jac van Gestel, Theo Maas, Gerd van Opstal, Ad van Rijckevorsel en Janus Snepvangers.

Poule D:
Christ van Endschot, Sooi van Gils, Kees Martens, Ruud van de Mast, Lou Peeters, Frans Schalk en Henny Vroegop

Uiteraard verwachten wij ook veel belangstelling van het Ulvenhoutse publiek. Wij garanderen U wel geen Christ v.d. Smissen of Rini van Bracht, maar U zult ongetwijfeld kunnen genieten van veel fraaie en spannende partijen.
Vermeldenswaardig is zeker het feit, dat de wisselbeker voor de kampioen en de prijsbekers voor de 4 finalisten gratis worden geschonken door Kees van Etten en Wim de Jong. Verder zijn voor de deelnemers met het hoogste alg. gemiddelde en de hoogste serie een prijs beschikbaar gesteld.
Veel succes!

Eerste Driebanden Toernooi: 28 Deelnemers

4 februari 1983

Beste billard-vriend

Het verheugt ons, dat ook U behoort tot de deelnemers voor het kampioenschap “Driebanden” van Ulvenhout.

Ja, U leest het goed 28 deelnemers en U zult begrijpen, dat dit record aantal ons heeft overvallen en heel wat hoofdbrekers zal kosten om een vloeiende organisatie van 90 partijen waar te maken en soepel te laten verlopen.
Dit kan uitsluitend lukken met uw medewerking. Wij verzoeken U dan ook dringend U strikt aan de gestelde richtlijnen en het wedstrijd-reglement te houden.
De wedstrijdleiding is in handen van Frits Denee, Piet Dijkers, Kees van Etten en Wim de Jong. Over het algemeen zal altijd wel een van deze personen tijdens de wedstrijden aanwezig zijn en indien onverhoopt noodzakelijk zijn hun uitspraken bindend.

Gezien het grote aantal deelnemers is besloten de partij-lengte te bepalen op 15 caramboles. De finale-wedstrijden worden over 20 caramboles gespeeld.
Er wordt gespeeld in 4 poules, die bij loting zullen worden samengesteld. De 4 poule-winnaars gaan over naar de finale ronde.
De poule-wedstrijden zullen in principe plaatsvinden vanaf maandag, 28 februari t/m vrijdag, 18 maart a.s. De finales worden gespeeld op de zaterdag avonden van 19 en 26 maart a.s.
Er wordt gespeeld op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag.

Belangrijk!!! Kunt U een middag of avond beslist niet spelen, dan dient U dit uiterlijk donderdag, 17 februari a.s. kenbaar te maken bij Kees van Etten of Wim de Jong.
Na genoemde datum zal het wedstrijd-rooster worden samengesteld, waarvan beslist niet kan worden afgeweken. Een deelnemers die om wat voor reden ook niet voor een vastgestelde partij aanwezig is, zal van verdere deelname worden uitgesloten. Voor een juist wedstrijdverloop zullen verder de reeds door deze deelnemer gespeelde partijen uit de op dit moment verkregen wedstrijd-stand worden geschrapt.

Het inschrijfgeld bedraagt fl 7,50 per deelnemer, hetgeen voor de aanvang van Uw eerste wedstrijd bij Kees van Etten of Wim de Jong dient te worden voldaan.

Wij wensen U veel succes en in het bijzonder een sportief toernooi.
Laat vooral ook bij U voorop staan: “Niet het winnen is belangrijk, maar het deelnemen”.