Persberichten 2023

Tijdens het toernooi kunt u hier regelmatig het laatste nieuws terug vinden
Alle berichten kunt u hieronder terugvinden.

 

 

POULE-INDELING 2023 bekend

18 november 2022

Op 12 november sloot de inschrijfperiode voor de 40ste editie van ons toernooi, dat op maandag 2 januari 2023 van start zal gaan.
De commissie is zeer verheugd om te kunnen meedelen, dat we in dit jubileumjaar een totaal van 53 aanmeldingen hebben ontvangen, waarvan, en dat is al weer 7 jaar geleden, twee dames! In totaal 5 nieuwelingen hebben zich aangemeld, spelers die hun biljartkunsten regelmatig in Ulvenhout vertonen. Ook 4 oud-deelnemers hebben zich weer aangemeld.
De commissie heeft op basis van de gemiddelden uit het verleden de volgende poule-indeling gemaakt:

Hoofdklasse: Toon Aarts (Bav), Wim v.Biesen, Hans Frijters, Peter v.Gils, Joop Graumans, René Luiken, Tilo Machielse, Gijs Poppelaars, Bob Roovers, Frans v.d.Velden en Choco v.Vugt.

A-klasse: Victor Carton, Bert Frijters, John v.Gils, Kees Gommers, Nick Gommers, Rinie Heeren, Jean-Paul v.d.Luijtgaarden, Eric Martens, Cees v.Miert, Francois Timmermans en Ton v.d.Velden

B-klasse: Toon Aarts (Ulv), Siem Chartrer, Ruud Daniëls, Rick Duenk, André Heestermans, Kees v.Hooijdonk, Jan v.d.Meer, Piet v.Rijen, John Voesenek en Nico Wick

C-klasse: Rienus Blom, Jac Dielemans, Peter v.Dongen, Ad v.Gils (Bav), Hans de Groot, Peter v.Hooijdonk, Ad Martens, Peter Schalk, Frans Timmermans, Jan Ullings en Ton Vos.

D-klasse: Majola Biemans, Paul Billet, Bram v.d Broek, Kees v.d.Broek, Ad v.Gils (Ulv), Karin v.Gils, Gerald Harris, Sjaak Kools, Ger Roovers en Kees Timmermans.  

De commissie gaat nu aan de slag met het samenstellen van het wedstrijdschema, dat medio december gepubliceerd zal worden.

Wordt vervolgd…….

De “zandbak” is niet meer………

3 november 2022

Afgelopen week is één van de drie tafels in de Taveerne van Jeugdland vervangen.


Na diverse hints van o.a. de vaste gebruikers op de donderdagavond, dat de banden van de “zandbak”, zoals deze tafel in de volksmond werd genoemd, aan vervanging toe waren, hebben John en Annemiek doen besluiten om dan ook maar meteen de gehele tafel te vervangen. Zoals bekend wordt er intensief gebruik gemaakt van de tafels op Jeugdland en de “Voeskes” houden niet van half werk, dus staat er nu een geheel nieuwe tafel, welke vorige week door Dekkers Biljarts is geplaatst.

De eerste partij op de nieuwe tafel was tussen John Voesenek zelf en Willem Dekkers.

De commissie is erg blij met dit besluit, dat de kwaliteit van ons toernooi zeker ten goede zal komen. De eerste berichten van de gebruikers zijn in ieder geval positief. Alleen moet er nog een nieuwe bijnaam voor de tafel bedacht worden. Voorstellen zijn welkom……

9 oktober 2022

Inschrijving toernooi 2023 geopend !

9 oktober 2022

Oktober is voor de commissie, zoals gebruikelijk, de maand om de eerste voorbereidingen te treffen voor het volgende toernooi. Dat wordt dan de 40e keer dat er om de Driebanden Kampioenschappen Ulvenhout zal worden gestreden. Weer een lustrumjaar dus en de commissie is druk bezig om op de finale-avond, middels een spectaculaire activiteit, dit lustrum te vieren.
Het toernooi start op 2 januari 2023 en de wedstrijden zullen weer gespeeld worden gedurende de eerste drie maanden van het nieuwe jaar in onze twee wedstrijdlocaties, de Flamingo Bar en de Taveerne van Jeugdland.
Inschrijving voor dit toernooi is vanaf heden mogelijk via onze website www.driebandenulvenhout.nl. De inschrijving sluit op zaterdag 12 november 2022 om 12u00. Hierna kan de commissie aan de slag met de poule-indeling en het samenstellen van het wedstrijdschema.
In de bevestigingsmail van je inschrijving staan de instructies voor de betaling van het inschrijfgeld à € 10.00.
Naast inschrijving via de website is het ook mogelijk middels inschrijfformulieren die op beide wedstrijdlocaties kunnen worden ingevuld.

De commissie hoopt dat weer veel driebanden liefhebbers zich aan gaan melden voor ons gezellige toernooi.

de Commissie

Klik op onderstaande link om je in te schrijven https://www.driebandenulvenhout.nl/inschrijven