Persberichten 1991

Tijdens het toernooi kunt u hier regelmatig het laatste nieuws terug vinden
Alle berichten kunt u hieronder terugvinden.

 

 

Finale A Klasse

22 maart 1991

Op vrijdag 22 maart stond in een drukbezocht café De Jong als eerste partij Hans Snijders – Wim Rijvers op het programma. Hans begon ijzersterk (in 10 beurten 13 punten), viel later in de partij wat terug maar liet Wim Rijvers toch niet verder komen dan tot 22 punten.
In de tweede partij, die maar moeizaam op gang kwam, wist Cees Martens een grote voorsprong van 20-12 op te bouwen. Hans Frijters kwam nog terug tot 23-20. Maar uiteindelijk won Cees Martens met 25-21. De derde partij van die avond was voor beide spelers, Wim Rijvers en Hans Frijters, van groot belang. Voor allebei gold, dat een tweede nederlaag, de definitieve uitschakeling zou betekenen. In een zeer spannende partij liet het scorebord na 3l beurten de stand 23-24 zien waarna Wim Rijvers in de 32e beurt de partij naar zich toetrok: 25-24.

Op zaterdag 23 maart vond in café Flamingo de ontknoping plaats. Voor deze gelegenheid had Frans Timmermans zijn biljart in de achterzaal verplaatst, zodat de talrijke supporters in alle rust het verloop van de partijen konden volgen. Als eerste partij stond die tussen Cees Martens en Hans Snijders op het programma. Al snel werd duidelijk dat Hans Snijders de grote druk van het favoriet zijn (nog?) niet aankon. Hij kon niet in zijn normale spel komen. Bovendien stond hij tegenover Cees Martens die zeer goed speelde en over een ijzersterke verdediging beschikte. Cees won verdiend met 25-12. Nadat Hans Snijders met 25-22 vervolgens van Hans Frijters had gewonnen, moest de beslissing in de laatste partij tussen
Wim Rijvers en Cees Martens vallen. Bij winst van Wim Rijvers zou er nog een barrageparty volgen. Cees Martens maakte snel aan alle onduidelijkheid een einde door met 25-17 te winnen en behaalde daarmee op overtuigende wijze de kampioenstitel in de A-klasse. Onder luid applaus kreeg hij de ‘beker met de grote oren’ uitgereikt.
Dat er tijdens de finale sterk is gespeeld, blijkt uit het algemeen gemiddelde dat de vier spelers hebben gehaald: namleijk 0,663. Mede namens de deelnemers wil de wedstrijdcommissie de deelnemende café’s: de Jong, de Harmonie, ’t Hoekske, Rompa, Christianen en Flamingo bedanken voor de prettige sfeer en goede verzorging (lekkere hapjes enz.) tijdens de wedstrijden in de voorronden en vooral tijdens de finaleavonden.
Alle aandacht richt zich vanaf nu op de viering van het tienjarig jubileum van het driebanden kampioenschap van Ulvenhout in 1992. Via dit blad worden deelnemers en supporters van de ontwikkelingen, plannen, programma etc. op de hoogte gehouden.

Finale B Klasse

16 maart 1991

Op 15 en 16 maart jl. is er gespeeld om het kampioenschap in de B-klasse.
Zoals uit de standenlijst blijkt, hadden Marco Bink, Jos v.d. Berg. Riny van Pelt jr. en Gerard van Opstal via een eerste of tweede plaats in de poule de finale bereikt. Op vrijdag werden de eerste drie partijen in café ’t Hoekske gespeeld.
De resultaten:
Marco Bink-Gerard v. Opstal: 20-16
Riny v. Pelt-Jos v.d. Berg: 20-9
Jos v.d. Berg-Gerard v. Opstal: 20-18
De beslissing moest vallen in café Rompa, waar op zaterdag de drie resterende partijen gespeeld werden.
De uitslag van de eerste twee partijen:
Marco Bink-Riny v. Pelt: 20-12
Riny v. Pelt-Gerard v. Opstal: 16-19
Dat betekende dat Marco Bink in de laatste partij tegen Jos v.d. Berg aan een remise genoeg had om zich kampioen te kunnen noemen.
Bij winst van Jos v.d. Berg zou er een barrage-partij volgen.
Onder liet genot van allerlei lekkere hapjes die Joop Rompa uit zijn keuken liet aanrukken, werd de laatste partij onder grote spanning gespeeld. Jos v.d. Berg kwam zelfs tot een voorsprong van 16-14 en behield daarmee een goed uitzicht op de overwinning. Maar op het juiste moment produceerde Marco een serie van vier en maakte enkele beurten later de partij uit en kon zich zeer verdient tot kampioen van de B-klasse laten huldigen.

Finale C Klasse

10 maart 1991

De eerste finale, namelijk die van de C-klasse zit er al weer op.
Zoals bekend gaan de nr. 1 en 2 van de beide poules naar de finale. Hans Joppen (nr. 2 in C2) was echter niet in de gelegenheid de finale te spelen. Het reglement schrijft voor dat in zo’n geval de nr. 3 van de beide poules voor de vrij gekomen plaats in aanmerking komen.
Degene, die het hoogst gemiddelde heeft, gaat naar de finale. Hierbij wist Jan Sebregts (gemiddelde 0,311), Peter de Jong (gemiddelde 0,310) met een banddikte te kloppen.
Op vrijdag 8 maart werden in café ’t Hoekske de eerste drie partijen gespeeld, Op zaterdag _9 maart moesten in café Christianen de laatste drie partijen de beslissing brengen.
De resterende drie partijen moest in café Christianen op zaterdag de beslissing vallen. Terwijl Marie en dochter Dymphie spelers en publiek tracteerden op allerlei lekkere hapjes gingen de spelers aan de slag.
Na de partijen was de stand als volgt:
Janus Snepvangers: 3-3
Piet v. Rijen: 3 -1
.lan Sebregts: 2-3
Gerrit Hop: 2-2
Dat betekende dat Jan Sebregts en Gerrit Hop in een rechtstreeks duel om de titel moesten gaan strijden. Jan Sebregts had aan een remise voldoende. Maar het was Gerrit Hop die vooral in het tweede deel van de partij sterk speelde die het kampioenschap voor zich opeiste. De uitslag was Gerrit Hop-Jan Sebregts: 15-8.

Laatste Poulewedstrijden

1 maart 1991

De laatste poulewedstrijden worden in de komende week afgewerkt. De eerste finale (C-klasse) komt al in zicht. Die vindt namelijk plaats op vrijdag 8 maart in café ’t Hoekske en op zaterdag 9 maart in café Christianen. Meer bijzonderheden over die finale worden volgende week in dit blad bekend gemaakt.
Een blik op standenlijst leert dat op dit moment (24 februari) in A1 Hans Frijters haast zeker is van een finaleplaats, terwijl Ruud van de Mast, Wim Rijver en Sjot van Alphen kandidaat zijn voor de tweede finaleplaats.
In A2 zullen Cees Martens, Tilo Machielse en Hans Snijders uit moeten maken wie in de finale zal komen.
Poule B1 kent nog een flinke kopgroep waaruit de nr. 1 en 2 moeten. Marco Bink, Jos v.d. Berg, Cees van Miert, Rinie Oomen en Nico Wick hebben nog alle kans. Riny van Pelt jr. in B2 is als eerste geëindigd. Gerard van Opstal, Riny van Pelt sr., Giel Peeters, Piet Voermans gaan strijden om de tweede plaats.
In Cl voert Piet van Rijen ongeslagen de ranglijst aan. Gerrit Hop, Peter de Jong, Eric Nelemans en Frans Timmermans hebben ook nog uitzicht op een finaleplaats. Janus Snepvangers heeft met acht overwinningen op rij een finaleplaats bereikt. Hans Joppen, Paul Koertshuis en Jan Sebregts kunnen via een goede eindsprint ook nog in de finale komen. In de komende week zullen in de laatste partijen (zie programma) de beslissingen moeten vallen.

Hans Snijders Levert Topprestatie

27 februari 1991

Woensdag 27 februari 1991 zal voor het driebandenkampioenschap van Ulvenhout als een zeer bijzondere dag de geschiedenis ingaan.
Hans Snijders bracht namelijk op die dag het partijrecord op een gemiddelde van 2.86.
In café de Harmonie speelde hij het klaar om in zijn partij tegen Bert Frijters (tot dan toe recordhouder met I3 beurten) de 20 caramboles in 7 beurten uit te spelen. Het verloop van de partij was als volgt: na 5 beurten had Hans 5 punten gescoord. In de 6e beurt toverde hij een serie van 10 uit zijn keutop om onmiddellijk daarna in de 7e beurt de partij met een serie van 5 uit te maken. Op een haar na miste hij een gemiddelde van boven de drie!
Bert Frijters, die alleen maar bewonderend kon toekijken, kwam niet verder dan 1 punt.

Carnaval

5 februari 1991

Tijdens het carnaval kunnen de keuen in de foundraals opgeborgen blijven. Van 7 t/m 13 februari ligt het toernooi stil.
Daarna zal het gevecht om de finaleplaatsen definitief beslist worden.

Een blik op de standenlijsten leert dat zich in elke poule langzamerhand een kopgroep aan het vormen is. Zoals bekend gaan de nr. 1 en 2 van elke poule naar de finale.
En hoewel er nog van alles kan gebeuren, kan toch gesteld worden, dat men op dit moment niet meer dan twee verliespartijen mag hebben om nog tot de kanshebbers gerekend te kunnen worden. Verder valt op dat de jeugd in opmars is.
In de A-klasse leveren Hans Snijders, Cees Martens en Hans Frijters goede prestaties terwijl in de B- en C-klasse Marco Bink, R. van Pelt jr., Piet van Rijen, Peter de Jong en Cees van Miert zich in de kijker spelen. En dat is een verheugende ontwikkeling te noemen. Ook is het opvallend dat er dit jaar in de B- en C-klasse enkele zeer goede partijen gespeeld zijn. Zo hebben Hans Joppen en Jan Sebregts een partij gewonnen met een gemiddelde van l.250, terwijl Cees van Miert een partij afsloot met een gemiddelde van 1.364.
Het is moeilijk te zeggen welke partijen uiteindelijk de doorslag zullen geven. Natuurlijk is het zo dat een rechtstreeks duel tussen twee kanshebbers van beslissende betekenis kan zijn. Maar het komt ook regelmatig voor dat een kanshebber tegen een deelnemer die al uitgeschakeld is het onderspit moet delven. Dat gegeven maakt het toernooi er alleen maar boeiender op.
Supporters, biljartliefhebbers kunnen aan de hand van de standenlijst en van het programma dat wekelijks in dit blad gepubliceerd wordt zelf kiezen voor interessante partijen.
Tot slot wil de commissie de deelnemers nogmaals vragen de tellíjsten goed in te vullen. Onvolledig of foutief ingevulde tellíjsten vragen onnodig veel tijd en uitzoeken bij het opmaken van de standenlijsten. Op de tellíjsten moet vermeld worden: naam café, datum, namen spelers, aantal caramboles en de juiste klasse en poule bijv. Al of C2. De namen van de arbiter/teller hoeven niet vermeld te worden.