Persberichten 1987

Tijdens het toernooi kunt u hier regelmatig het laatste nieuws terug vinden
Alle berichten kunt u hieronder terugvinden.

 

 

Finale A en B Klasse

28 maart 1987

Een talrijk en enthousiast publiek was er in het afgelopen weekeinde getuige van, dat Bert Frijters op waarlijk imposante wijze met al zijn tegenstanders afrekende en voor het 2e jaar in successie de schitterende kampioensbokaal in de A-klasse in ontvangst mocht nemen.
Reeds in zijn eerste partij tegen Christ Jansen (4e) had Bert slechts 15 beurten nodig voor de te produceren 20 caramboles. Het prachtig uitgekiende spelpatronen wist hij de aanwezige kenners in vervoering te brengen.
Ook in de beslissende laatste partij bleek Ruud v.d.Mast (uiteinde1ijk 1e) nog een kopje te klein voor de gedoodverfde kampioen, die tenslotte met een alg. gemiddelde van 0.851 de finish bereikte.
Frans Koenraads uit Galder bereikte met een zeer degelijke opbouw van zijn partijen een fraaie 2e plaats. De prijs voor het hoogste alg. gemiddelde in een partij tijdens de voorwedstrijden ging naar Kees Graumans met 1.111. De serieprijs was met 7 voor Christ Jansen.

Het voorgaande weekeinde reeds wist Jac van Gestel (’t smidje van Strijbeek) ongeslagen de titel in de B-klasse voor zich op te eisen. Na een van beide zijden spannende partij tegen Frans Schalk (2e) in zijn voordeel te hebben beslist, wist hij in de laatste partij Willem Goosen (5e) te verslaan. De 4e prijs was tenslotte voor Wim van Hooydonk.
Naast de kampioensbeker mocht Jac tevens de prestatiebeker voor een jaar mee naar huis nemen. De prijs voor het hoogste alg.gemiddelde ging naar Willem Goosen (0.800). Wim van Hooydonk won de serieprijs.
Wethouder Jan Rops onderschreef de waarde van dit kampioenschap door mede in zijn kwaliteit als voorzitter van het comitee “Ulvenhout 700 jaar” een speciale beker uit te reiken aan Hans v.d. Palen voor het scoren van de 700e carambole tijdens het dit jaar weer bijzonder geslaagde en sportieve tournooi.
Tijdens de prijsuitreiking werd de afscheid nemende Frits Denee in het zonnetje gezet, die 5 jaar geleden het initiatief nam voor dit jaarlijkse tournooi, dat nu is uitgegroeid tot een jaarlijkse happening van de eerste orde. Ieder jaar weer zag hij kans zo’n 40 biljarters verspreid over de 4 deelnemende café-bedrijven: de Camion, de Harmonie, Flaningo-bar en Joop Rompa, over 200 partijen organisatorisch in goede banen te leiden. In zijn dankwoord wees Frits er o.a. op, dat ook zonder hem het tournooi zeker zal blijven voortbestaan omdat hij zich steeds verzekerd wist van de steun van Marja Rompa in wie hij een waardig opvolgster ziet.

1ste Lustrum Kampioenschap Driebanden van Ulvenhout 1987

1 februari 1987

Al weer voor de 5e keer in successie – dus het eerste lustrum staat voor de deur – stellen wij U in de gelegenheid om deel te nemen aan dit zo geslaagde tournooi, waarin de ware billardliefhebbers elkaar in de meest kunstzinnige oplossingen trachten af te troeven.
In afwijking tot voorgaande jaren zal wegens het late carnaval een deel van de wedstrijden reeds hiervoor worden verspeeld. Deelnemers dienen beslist woonachtig te zijn in het verspreidingsgebied van “Nieuw-Geluid” (dus postadressen zijn uitgesloten), hetgeen neerkomt op het kerkdorp Ulvenhout, Galder, Strijbeek en de Bieberg.
Oud-deelnemers die niet meer om wat voor reden ook in dit gebied woonachtig zijn kunnen wij om organisatorische oorzaak helaas niet accepteren.
Er zal wederom worden gespeeld in een A- en B-klasse. De deelnemers zullen worden ingedeeld naar het in 1986 behaalde resultaat en geldende reglement. In principe geldt dit ook voor deelnemers die vorig jaar hebben overgeslagen maar wel in 1985 hebben deelgenomen.
Deelnemers uit 1983 en 1984 dienen evenals geheel nieuwe deelnemers voorwedstrijden te spelen op vrijdag 6 februari a.s. Naar gelang het dan behaalde resultaat wordt men in de A- of B-klasse ingedeeld.
Het tournooi zal dit jaar aanvangen op vrijdag 13 februari 1987.
U kunt zich inschrijven tot en met uiterlijk zondag 1 februari 1987 te 20.00 uur bij de deelnemende horeca-bedrijven: Café de Camion, Flamingo-Bar, Café-rest. De Harmonie of Café-rest. Rompa. U dient hierbij het inschrijfgeld ad fl 10,- direct te voldoen.
Wacht echter niet tot de laatste dag van inschrijven. Wij verwachten namelijk voor dit lustrum-tournooi een dermate grote belangstelling, dat wij gezien de beschikbare speelruimte reeds eerder het maximum aantal deelnemers van 45 zullen hebben bereikt.
Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de wedstrijd-commissie:
Frits Denee of Marja Rompa.