Persberichten 1990

Tijdens het toernooi kunt u hier regelmatig het laatste nieuws terug vinden
Alle berichten kunt u hieronder terugvinden.

 

 

Ruud v.d. Mast voor de Tweede Maal Kampioen Driebanden van Ulvenhout

4 april 1990

Afgelopen weekend werd in Café-zaal de Harmonie gestreden om het kampioenschap Driebanden van Ulvenhout in de A Klasse.
Voor deze finale hadden zich geplaatst, W. Rijvers, Frans van de Velden, Hans Frijters en Ruud v.d. Mast.
Met uitzondering van Ruud (enkele jaren geleden reeds kampioen) betrekkelijke nieuwkomers in ons toernooi. W. Rijvers de debutant, die ongeslagen poulewinnaar was geworden, was de grote favoriet voor de titel. Toen hij echter zijn eerste partij van ‘Mastje’ verloor, had hij zijn kansen niet meer in eigen hand. Met 15-19 in 36 beurten haalde Ruud zijn eerste 2 punten binnen.
De tweede partij tussen Frans v.d. Velden en Hans Frijters was beduidend minder van kwaliteit. Frans trok hierbij aan het langste eind, 25-20 in 53 beurten. De 3e partij bracht de 2 verliezers in het strijdperk. De verliezer hiervan was kansloos voor de titel. Tot grote verrassing van het publiek, schakelde Hans Frijters de grote favoriet voor de titel W. Rijvers, in een zeer goede partij (25-2l in 28 beurten) uit.
De tweede finaledag werd dus gestart met nog 3 titelkandidaten. Ruud van der Mast deed goede zaken, door de eveneens ongeslagen zijnde Frans v.d. Velden te verslaan. In 49 beurten besliste hij deze strijd met 25-21 in zijn voordeel.
Toen vervolgens Frans v.d. Velden in de volgende partij, W. Rijvers zijn 3e nul bezorgde, was het niet uitgesloten dat 3 spelers gelijk zouden eindigen. Bij verlies van Ruud van der Mast in de laatste Partij tegen Hans Frijters kwamen 3 spelers op 4 wedstrijdpunten. Na een moeizame start van beide spelers nam Ruud een forse voorsprong 13-8. Maar met enkele formidabele gespeelde caramboles trok Hans rond het l7e punt de zaak weer in evenwicht. Een eventuele barrage wist een, in de laatste beurten constant scorende ‘Mastje’, voor te blijven. Als eerste bereikte hij de benodigde 25 caramboles, zijn tegenstrever bleef steken op 24. Zodoende mocht Ruud van der Mast (ongeslagen in de finale) zich voor de tweede keer kampioen Driebanden van Ulvenhout noemen.
Rest ons nog een woord van dank aan onze sponsors t.w. gemeente Nieuw-Ginneken, Rabo, Fa. Rendement, De Eiken Schuur en Siersmederij Jac van Gestel. Uiteraard mogen in deze ook de namen niet ontbreken van de deelnemende horecabedrijven nl. café zaal de Jong, café zaal De Harmonie, café-rest. Rompa, café zaal Christianen en café ’t Hoekske.

Frits Oosterbosch Kampioen Driebanden Ulvenhout B Klasse

28 maart 1990

In een meer spannende dan goede finale greep Frits van Oosterbosch het kampioenschap in de B klasse van het 8e kampioenschap van Ulvenhout. Hoe gering het krachtsverschil was tussen de vier finalisten. bleek uit het aantal remisepartijen. Maar liefst 3 van de 6 finalepartijen eindigden onbeslist. De vier finalisten t.w. Nico Wick, Frits van Oosterbosch, Cees van Miert en Cees Schalk hielden de spanning er tot het laatst toe in. Vielen de gemiddeldes in deze finale door spanning iets tegen, dan was dit zeker niet het geval in de eerste partij. Frits deelde hier de eerste k.o. uit (0.741) aan Cees Schalk (0.666).
Vervolgens bond Nico Wick zijn tegenstrever Cees van Miert aan de zegekar. De 3e partij bij Café Cristianen bracht de twee verliezers tegenover elkaar. Cees Schalk bereikte het eerst de vereiste 20 caramboles en dacht de punten binnen te hebben. Cees van Miert perste er in de nabeurt nog een spurtje uit, en de eerste remisepartij was een feit zodat na de eerste finaleavond in theorie iedere deelnemer nog titelkansen had.
Deze theorie werd in de eerste partij van de laatste finaleavond, nog maar eens bevestigd door een remise tussen de koplopers van dat moment Fr. Oosterbosch en Nico Wick. Toen echter in de voorlaatste partij Cees van Miert tegen Frits niet verder kwam dan remise, werd het aantal titel-kandidaten terug gebracht naar twee.
De uitgespeelde Frits Oosterbosch met 4 en Nico Wick met 3 punten. Niets leek Nico Wick van het kampioenschap af te houden. toen hij tegen Cees Schalk op een gegeven moment met 15-11 de leiding had. Cees Schalk wenste zich echter niet gewonnen te geven. Een nu krampachtig spelende Nico kon tot 17-17 Cees van zich afhouden, maar moest zich toen gewonnen geven. Waarop een gelukkige kampioen Frits van Oosterbosch de gelukwensen van het talrijke publiek bij café ’t Hoekske in ontvangst mocht nemen.

Frits Denee Overtuigend Kampioen in de C Klasse

21 maart 1990

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart werd de finale gespeeld van de C klasse in het 8e kampioenschap Driebanden van Ulvenhout.
Hiervoor hadden zich geplaatst P. Voermans, Chr. Martens, Hans v.d. Palen en Frits Denee. De openingspartii tussen P. Voermans en Chr. Martens werd door Piet winnend afgesloten, 15-14 in 38 beurten. Vervolgens overwon Frits Denee van Hans v.d. Palen, 15-13 in 40 beurten. De 3e partij bracht de twee verliezers in het strijdperk. Hans v.d. Palen greep zijn laatste kans door in 30 beurten (15-8) Chr. Martens te verslaan.
Door deze resultaten begon de 2e finaledag met 3 kanshebbers. Alleen Chr. Martens was door 2 nederlagen uitgeschakeld.
Frits Denee deed goede zaken door in 37 beurten, 15-14, Piet Voermans te verslaan Toen vervolgens Piet in de volgende partij opnieuw tegen een nederlaag aan liep, ditmaal tegen Hans v.d. Palen (15-10 in 37 beurten), lag de weg open voor Frits Denee.
Chr. Martens deed echter meer dan zijn sportieve plicht. En bij een stand van 14-11 in het voordeel van de nestor uit de finale, leek een barragepartij in de maak. Met een slotserie van 4 (waarvan vooral de laatste een beauty was, een ‘berekende’ klosbal over 3 banden), maakte Frits een einde aan alle spanning en greep verdiend het kampioenschap.

Meeste Finalisten Bekend in 8e Kampioenschap Driebanden van Ulvenhout

14 maart 1990

Konden we vorige week reeds melden dat W. Rijvers en Hans Frijters de eerste finalisten waren in de A-poule, dan kunnen we deze week de namen van de overige finalisten geven.
In de A zal het kampioenschap betwist worden tussen bovengenoemd tweetal en in elk geval Ruud v.d. Mast. De vierde kandidaat moet komen uit de laatste poulewedstrijd tussen C. Martens en Fr. v.d. Velden.
Voor de finale van de B plaatsten zich: Nico Wick, Fr. van Oosterbosch, C. Schalk en C. van Miert.
De finale in de C, die zaterdagmiddag 17 maart om 14.00 uur bij café Christiaanen aanvangt, om zondagmiddag 18 maart om 14. uur zijn vervolg in café-rest. Rompa te krijgen, brengt de volgende liefhebbers aan de wedstrijd: Good old Chr. Martens, Hans v.d. Palen, P. Voermans
en Fr. Denee.
Om op voorhand een favoriet uit dit viertal aan te wijzen is moeilijk. Chr. Martens en H. v.d. Palen hebben misschien een lichte voorkeur, omdat zij niet voor de eerste keer het finalebijltje hanteren. Piet Voermans heeft zich als betrekkelijke nieuwkomers goed aangepast.
Voor Frits Denee geldt dat, na een jarenlange dalende prestatiecurve, hij kennelijk zijn zelfvertrouwen terug heeft.

Tussenstanden

21 februari 1990

In de beide A poules werd deze week weinig gespeeld. De enkele partijen die gespeeld werden, brachten weinig of geen verrassingen. Dezelfde namen van vorige week zijn de ook finale kandidaten.
Wel scoorde B. Frijters met een gemiddelde van 1.538 een record voor het hoogste partij-gemiddelde in ons kampioenschap.
Overigens hebben ook Th. Oosterbosch (1,250), C. Schalk (1.071), C. Martens (1,053), W. Rijvers en Frans v.d. Velden (1.000) sterke partijen achter hun naam staan.
In de B1 waar door het afzeggen van Ad Lauwen 7 partijen gespeeld moeten worden, lijken C. Schalk, H. Bakx en C. van Miert de belangrijkste finalekandidaten. W. Goosen, Fr. Schalk en J. Verkooyen zijn hiervoor uitgeschakeld.
In de B2 zijn de finale kansen voor H. Joppen en B. Schalk verkeken. De overige hebben in theorie wel kans. Of de lijstaanvoerders R. van Pelt sr., Fr. Van Oosterbosch en N. Wick het zo ver laten komen, moeten de resterende partijen uitmaken.
In de Cl moeten B. de Bont, H. Meeren en B. Oomen hun titelaspirantie voor een jaar in de kast zetten. Th. Oosterbosch is uitgespeeld, en moet afwachten wat de concurrentie doet. Zijn gemiddelde zou echter wel eens een extra punt kunnen zijn. R. van Pelt, Chr. Martens en Fr. Denee lijken voorlopig de andere favorieten.
In de C2 lijkt P. Voermans bijna zeker van de finale. Alleen H. v.d. Palen en A. Stoop kunnen hem in punten nog achterhalen. Beide spelers mogen dan in de hun resterende partijen geen fout meer maken. Dit terwijl Piet bij een remise in zijn laatste match zeker is van de finale. Na de camavalsstop zullen we meer weten.